Annons:

Starta en stiftelse – så gör du

Om du har ett särskilt ändamål som du känner extra för och vill stödja kan det vara en bra idé att starta en fond eller stiftelse som får till uppdrag att gynna det ändamålet. Här hittar du information om hur du ska gå tillväga för att starta en stiftelse och vad som kan vara viktigt att tänka på vid bildandet.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en typ av organisationsform som inte har några egna medlemmar eller ägare. En stiftelse grundas av en eller flera personer - de så kallade ”stiftarna”. Vid grundandet fastslås att stiftelsen ska verka för ett eller flera givna ändamål.

Några exempel på ändamål kan vara:

• Stiftelsen ska stödja ungdomar upp till 25 år som väljer att läsa en teknisk utbildning vid svenskt universitet eller högskola.

• Stiftelsen ska verka för att stödja forskning inom beteendevetenskap genom att dela ut stipendier till doktorander vid svenska lärosäten.

Det går givetvis också bra att kombinera flera ändamål för vilka en stiftelse ska verka.

Registrera en stiftelse

En stiftelse ska först registreras i Länsstyrelsernas stiftelseregister. Detta gäller för alla typer av stiftelser förutom följande undantag:

• Stiftelser som bildas för att stötta enskilda familjer eller bestämda personer

• Vinst- och resultatandelsstiftelser

• Pensions och personalstiftelser som inte uppfyller bestämmelser i tryggandelagen

Innan du registrerar stiftelsen hos Länsstyrelsen måste den ha bildats. Detta sker genom att en egendom, exempelvis en fastighet eller ett värdepapper, lösgörs för att tillhöra stiftelsen. Det måste också finnas en stiftelseurkund som beskriver hur egendomen ska användas. Stiftelseurkunden kan till exempel vara ett gåvobrev, styrelseprotokoll, testamente eller liknande handling. I den ska också framgå hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som stiftelsen ska gynna. En annan regel är att namnet på stiftelsen ska ha ordet ”stiftelse” i sig.

Efter att stiftelsen har blivit registrerad hos Länsstyrelsen tilldelas den ett organisationsnummer av Skatteverket. Du kan gå in på Skatteverkets sida för stiftelser för att hitta den blankett som krävs för att ansöka om organisationsnummer. Där hittar du även mer djupgående information om hur du går tillväga för att starta en stiftelse. Om du vill läsa mer om vilka lagar och regler som gäller kring stiftelser rekommenderar vi att du kollar upp Stiftelselagen som finns tillgänglig bland länkarna här nedanför.

Bra länkar för dig som funderar på att starta stiftelse:

Här är de länkar som använts som källmaterial för den här artikeln. Gå in på sidorna för att hitta mer information om hur du startar din egen stiftelse.

Riksdagen – Stiftelselag (1994:1220)
Länsstyrelsen - Vanliga frågor om stiftelser
Skatteverket – Starta stiftelser

Annons: