Stipendier för postdoc-studier

Stipendier för post doc-studier utomlands

Här hittar du stipendier för post doc-studier. Alla stipendier som listas är nödvändigtvis inte menade som enbart post doc-stipendier. De kan dock vara aktuella att söka för post doc-studier ändå beroende på hur din situation ser ut. Om du hittar ett stipendium som du tycker verkar intressant råder vi dig att läsa stipendiets stadgar noga för att kontrollera att du är behörig att söka.

Crafoordska stiftelsen

Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning och unvervisning. Stipendier delas ut till forskning på som lägst doktorand- och postdoktorandnivå.

Mer information

Handelns Utvecklingsråds post-doc stipendium

Detta stipendium är möjligt att erhålla för nydisputerade doktorer som i sitt avhandlingsarbete har studerat handel i något avseende och/eller vill fördjupa sig ytterligare i handelsrelaterade frågor.

Mer information

Nils-Eric Svenssons stipendium

Stipendierna syftar till att främja utbyte mellan unga forskare i både Sverige och övriga Europa. Varje stipendium är värt 100 000 kronor.

Mer information

Ridderstads stiftelses postdok-stipendium

Postdoktorstipendium på 3 år ges för studier som riktar in sig på svensk, nordisk eller allmäneuropeisk reklamhistoria och därmed sammanhängande kommunikationsforskning.

Mer information

Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning

Stipendium delas ut till bl.a. postdoktorander som är verksamma inom diabetesforskning.

Mer information

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, född Bildt

Stiftelsen delar ut stipendier till doktorander och yngre doktorer inom områdena fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörsvetenskap, datavetenskap och geofysik, geokemi och astrofysik samt närliggande områden som är av särskilt värde vid internationellt utbyte.

Studierna ska genomföras i något av länderna Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller USA. Sökande ska vara svensk eller italiensk medborgare.

Mer information

STs Internationella Stipendium

Fackförbundet ST delar ut stipendier till personer som vill genomföra fältstudier utomlands som behandlar något av områdena fackligt arbete, demokrati och mänskliga rättigheter. Upp till tre stipendier delas ut varje termin. Stipendierna är värda 5 000 - 10 000 kronor. För att söka detta stipendium som student måste du vara medlem i ST Student.

Mer information

Sverige-Amerika Stiftelsen

Stiftelsen ska främja och utveckla utbytet av kulturella, vetenskapliga och praktiska erfarenheter mellan Sverige och Kanada/USA. Om du ska bedriva postdoktorala studier vid ett amerikanskt eller kanadensiskt lärosäte kan du ansöka om stipendium från stiftelsen.

Mer information

Wenner-Gren stiftelserna - Postdoktorandstipendium

Postdoktorandstipendium för utbildning i utlandet. Avsett för disputerad svensk forskare som önskar verka vid utländsk vetenskaplig institution.

Mer information

Wenner-Gren stiftelserna - Särskilda stipendier för postdoktoral utbildning

Delas ut till yngre forskare inom biomedicin för att ge dem möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning i utlandet för att därefter bedriva forskningsverksamhet i Sverige.

Mer information