Stipendier för utlandsstudier

Utlandsstipendier för dig som ska åka utomlands och plugga

På den här sidan hittar du stipendier för utlandsstudier. Stipendierna är till för dig som ska studera utomlands under en tid. Klicka på ett land för att se stipendier kopplade till det landet. Om du klickar på knappen 'Landsoberoende' listas sådana stipendier som inte är knutna till ett visst land utan kan sökas för utlandsstudier i flera länder.

 • Alla Stipendier
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Island
 • Italien
 • Japan
 • Kanada
 • Kina
 • Tjeckien
 • USA
 • Landsoberoende

Alliance Francaise

Du som ska plugga på högskola eller universitet i Frankrike och har förkunskaper i franska språket (minst steg 5) kan söka detta stipendium. Maximalt stipendiebelopp är 15 000 kronor.

Mer information

Anérstiftelsen

Anérstiftelsen delar ut pengar till personer som avser genomföra en avancerad utbildning, i första hand för sådana studier som bedrivs vid utländskt universitet. Anslag lämnas när inga andra ekonomiska möjligheter (t.ex. studiebidrag och studielån) står till buds. Endast i undantagsfall ges stipendier till sökande som är äldre än 28 år.

Mer information

Anna Whitlocks Minnesfond

Fonden delar ut stipendier till ungdomar som efter avslutad skolgång vill studera utomlands en tid. Företräde ges till studier inom områdena konst, musik, naturvetenskap och teknik.

Mer information

EF:s utlandsstipendier

Stipendier för utlandsstudier på eftergymnasial nivå som åker på studieresor via utbildningsföretaget EF. Öppet att söka för flera länder. Stipendierna kan vara värda upp till 10 000 kronor.

Mer information

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier arbetar för att uppmuntra och stödja studier utomlands som utvecklar svenska ungdomars förståelse för internationella förhållanden. Följ länken för mer information om stipendiet.

Mer information

Island – Läsårsstipendier

Stipendier avsedda för akademiska studier i nordiska språk eller litteraturhistoria vid Islands universitet. Sökande måste ha påbörjat sina akademiska studier och helst inte vara äldre än 35 år.

Mer information

Italien - Läsårsstipendier & språkkursstipendier

Två typer av stipendier finns tillgängliga via Svenska Institutet:

Läsårsstipendier – Stipendier för studier om i första hand italienska språket och litteraturen, konst, musik och kulturvård. Stipendierna kan sökas av universitets- och högskolestuderande.

Språkkursstipendier – Stipendier för studier i italienska språket vid vissa universitet och högskolor i Italien. Stipendierna kan sökas av studerande med studentexamen och behörighet till universitet och högskola. Förkunskaper i italienska är inte nödvändigt.

Mer information

Kina - läsårsstipendier & Sommarkursstipendier för språkstudier

Stipendier främst avsedda för studier i det kinesiska språket. Även andra ämnesområden kan komma på fråga.

Mer information

Nordtek

Ett resestipendium för dig som vill studera vid ett lärosäte i något av våra nordiska grannländer. Stipendium ges för en eller två terminer. Följ länken för att mer information om vilka lärosäten som avses.

Mer information

North2north

Stipendier för utlandsstudier i Kanada och Alaska i USA. Öppet att söka för studerande vid följande universitet: Luleå tekniska universitet, Mittuniversitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

Mer information

SJSF Sverige - Stipendier för utlandsstudier i Japan

SJSF Sverige delar ut bidrag och anslag till enskilda personer, institutioner och organisationer i Japan och de nordiska länderna. Stipendier kan sökas för bland annat utbildning inom medicin, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, humaniora samt journalistik.

Mer information

Svensk~Franska stiftelsen

Stipendier för postgymnasiala studier i Frankrike. Med Postgymnasiala studier menas alltså sådana studier som sker efter gymnasiet.

Mer information

Sverige-Amerika Stiftelsen

Du som ska studera en period i USA eller Kanada kan söka stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen. Observera att stipendier ges för studier på lägst masternivå (upp till doktorand- och postdoktorandnivå).

Mer information

TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne

Stipendium för dig som är medlem i TCO-förbund och vill bedriva fackliga studier om fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati.

Mer information

Tjeckien - Sommarkursstipendier

Stipendierna är främst avsedda för svenska universitets- och högskolestuderande med förkunskaper i tjeckiska. Stipendierna består av fri undervisning, kost och logi.

Mer information