Stipendier för vuxenstudier

Stipendier för dig som studerar en vuxenutbildning

Här hittar du stipendier för vuxenstuderande. Med vuxenstuderande menar vi studerande som är över 18 år och INTE ryms inom ramarna för student, doktorand eller postdoktorand. Det kan t.ex. vara om du läser på Komvux eller går en yrkesinriktad utbildning. Du hittar också stipendier som riktar sig till yrkesverksamma inom olika områden som vill fördjupa sig i ett visst ämne.

Annons:

Agenturföretagens stipendium

Stipendium för vidareutbildning eller vidareutveckling med anknytning till Agenturföreningens intressområde.

Mer information

Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning

Stipendier kan sökas av yrkesverksamma medlemmar i Apotekarsocieteten för deltagande i kurser, temadagar eller symposier som hålls i Apotekarsocietetens och Läkemedelsakademins regi.

Mer information

Cancerfonden - Stipendier för vårdpersonal

Syftet med stipendierna är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal och därigenom höja kvaliteten på cancervården. Stipendier går att söka för t.ex. studiebesök, anordnande av utbildningsdagar, kurser, deltagande i kongresser, etc.

Mer information

Journalistikfonden för vidareutbildning

Fondens ändamål är att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig i ett ämnesområde som har betydelse för deras yrkesutövning.

Mer information

Medacs stipendium

Stipendium med syfte att uppmuntra sjuksköterskor till utveckling av vården för patienter med diagnosen urinblåsecancer. Stipendiet kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som är medlemmar i RSU (Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi) och arbetar med urologi.

Stipendiet, som uppgår till 15 000 kronor per år, kan fördelas på en eller flera sökande och delas ut för resor i samband med utvecklings- och forskningsarbeten samt kurser, utbildningar och hospiteringar.

Mer information

Medieledarnas stipendium

Stipendium kan sökas av dig som är chef på någon nivå inom mediebranschen och medlem i Medieledarna. Stipendier kan sökas av flera skäl, t.ex. åka på kurs eller studiebesök och resor inom Sverige och utomlands.

Mer information

Mejeritekniskt forums resestipendium

Resestipendium för dig som jobbar inom mejeriindustrin och vill fördjupa dig inom ett område som är kopplat till det du jobbar med, exempelvis teknologi, produktutbud, kvalitetsfrågor, konsumtionsvanor, etc.

Stipendiet delas ut av Mejeritekniskt forum men du behöver inte vara medlem i föreningen för att kunna söka. Stipendiet kan sökas av alla som arbetar inom mejeriindsutrin.

Mer information

Offshoresupportens utbildningsstipendium

Ett utbildningsstipendium som syftar till att öka intresset för att arbeta offshore. Stipendiet betalar kursavgift och andra kostnader i samband med vidareutbildning (såsom resor, mat, logi, etc.).

Mer information

Prostatacancerförbundet - Fonden mot prostatacancer

Fonden mot prostatacancer delar varje termin ut stipendier till vårdpersonal och patientföreträdare som är verksamma inom svensk prostatacancervård. Stipendierna är avsedda för deltagande i kurser där nya forskningsrön och behandlingsmetoder presenteras.

Tanken är att de yrkesgrupper som befinner sig nära patienten i vården (såsom sjuksköterskor och uroterapeuter) ska få möjlighet att informera för sina kollegor om de nya forskningsresultaten och på så vis höja livskvalitén för både patienter och deras anhöriga. Mer information

Sportjournalistikstipendium

Detta stipendium delas ut av Svenska Spel och Svenska Sportjournalistförbundet till sportjournalister som vill fördjupa sig inom sitt yrkesområde, utveckla sina kunskaper om någon idrott eller fördjupa sig inom ett specialområde.

Mer information

Unionens studiestöd

Unionens studiestöd ges till Unionen-medlemmar som vill kompetensutveckla sig själva. Detta sker genom att man får ersättning för litteratur- och materialkostnader upp till 3175 kronor per termin. Sammanlagt kan man få ersättning för upp till 12 700 kronor (vilket motsvarar 4 terminer).

Ersättningen ges för både långa och korta utbildningar. Exempelvis kan man få ersättning för kurslitteratur, programvaror, miniräknare, kåravgift, etc. Observera att utbildningen måste ha en koppling till vad som förväntas vara dina dina ordinarie arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Du kan alltså inte få ersättning för utbildningar som handlar om saker du inte i första hand kommer att jobba med, t.ex. läsa en kurs i stresshantering eller gå på yoga-kurs.

Mer information

Vårdförbundets förbättringsstipendium

Stipendium på 100 000 kronor som kan sökas av dig som är medlem i Vårdförbundet och planerar eller arbetar med projekt inom förbättring och utveckling av hälsa, vård och omsorg.

Mer information

Vårdförbundspriset

Vårdförbundspriset delas ut av Vårdförbundet tillsammans med Folksam. Ett av Sveriges största priser inom vårdområdet (500 000 kronor). Temat för priset är olika från år till år.

Mer information

Annons: